خوش‌چشم، کارشناس مسائل بین‌الملل: تحریم‌ های اصلی اهرم فشار و خط قرمز آمریکاست و و آن‌ها را بر نمی‌ دارد و صرفا تحریم‌ های نمادین را لغو می‌ کند.