ای روضه رضوان رضا ادرکنی، سر حلقه خوبان خدا ادرکنی، در جود و کرم نیامده در عالم، دستی به کریمی شما ادرکنی؛ نقاره زنی در حرم امام رئوف در شب ولادت امام جواد سلام الله علیه