ویدئویی که نشان می دهد می توان با ابزار خیلی ساده و فقط با نبوغ و خلاقیت به این خوبی روی یک انیمیشن پرطرفدار مثل موش سرآشپز صداگذاری کرد.