دلم از غم آزاده بی قرار این شب میلاده؛ میره از کاظمین تا مشهد کبوتر پنجره فولاده؛ ولیعهد اومد برای ایران؛ جونم قربون گل پسر سلطان. استوری مولودی خوانی حسین طاهری برای میلاد امام جواد علیه السلام.