برشی از فیلم باب المراد که به مناظره امام جواد سلام الله علیه می پردازد که با کمی سن جواب کامل و جامع به فقهای درباری سنی می دهد.