خوش به حال هر کسی که این روزا، توی ایوان طلا مشرفه، دعای فاطمه پشت سرشه، دست هر کسیکه در نجفه، حی علی خیر العمل یعنی ولای مرتضی، روزی عالم می رسه از خاک پای مرتضی؛ ویدئوی تنظیم استودیویی در نجف همراه با صحنه های غبارروبی مضجع شریف امام علی سلام الله علیه و مداحی محمد حسین پویانفر.