نحوه درست کردن استوری انیمیشنی و متحرک کردن متن و عکس با برنامه mojo.