شبیه ماه عزیز شاه اومد گل پسر حضرت ثارالله؛ فرزند دلبند. کلیپ مولودی خوانی با نوای سید مجید بنی فاطمه ویژه استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.