با آموزش پخت ساده این کیک می تونید برای روز پدر مهربونتون یک کیک صمیمی و ساده داشته باشید.