ابتهال خوانی به اسم نور علی به زبان عربی با صدای حسن العامر و عمار العامر به مناسب ولادت حضرت علی امیرالمومنین سلام الله علیه