نکته ها از گفته ها در کلام استاد سید عبدالله فاطمی نیا با موضوع : دلیل عبادت خداوند در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام.