حجت الاسلام مسعود عالی: اول باید عمل کنیم تا از غیب بهمون نشون بدن.