ته این کوچه هرکه پشت در است؛ به گدایی خویش معتبر است؛ نه پی نان نه فکر سیم و زر است؛ او نیازش به یار بیشتر است؛ امشب اینجا کرم فراوان است؛ نام این کوچه ام خراسان است ... مدیحه سرایی میلاد امام جواد علیه السلام با نوای حاج منصور ارضی در حسینیه بیت الزهرا سلام الله علیها 14 اسفند ماه سال 1398.