دل من دوباره شاد شاده شب میلاد دو آقازاده؛ یا دلم میره دم شیش گوشه یا کنار پنجره فولاده؛ ولی عهد رضا اومد حیدر کربوبلا اومد ... مولودی خوانی شاد میلاد امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری.