مرغ دل زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد؛ آرزوم شده کاظمین برسم به در باب المراد؛ شمس وجودی ابن الرضا مظهر جودی ابن الرضا؛ یا محمد یا محمد چشم و چراغ فاطمه ای جوان ترین ائمه ای ... سرود شاد میلاد امام جواد الائمه علیه السلام با نوای محمد فصولی.