سبز کردن دانه و بذر روشهای مختلفی دارد تا سبزه عید منحصربفردتری داشته باشید دراین کلیپ یکی از این سبک های خانگی را می بینیم.