به مناسبت روز پدر با این استوری یادی کنیم از پدران مهربانی که پرکشیده اند.