به مناسبت سالروز تولد پروفسور حسابی نابغه ایرانی مروری داریم از زندگی این شخصیت علمی و دانشمند کشورمان.