کلیپ اخلاقی از آیت الله ناصری استاد اخلاق که علت هر بی توفیقی نوعی رفتار گناه آلوده است و چشم چرانی باعث کهولت در خواندن نماز شب می شود.