قمرت را فلک مشتری است؛ نجفت خانه ی مادری است؛ تو سراپا وجودت ز رسول؛ و محمد خودش حیدری است. کلیپ کوتاه ویژه استوری اینستا به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام.