نه تنها من نه تنها تو نه تنها آنکه دیدارت، که عالم هر چه دارد از امیرالمومنین دارد، بگو در چنته خود هرچه دارد رو کند، اما مگر دنیا چه خیری جز علی در آستین دارد، ید الله لسان الله عین الله وجه الله، کدام انسان در این دنیا صفاتی این چنین دارد؛ مولودی خوانی حاج مهدی رسولی به نام شرف عرش به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی امیرالمومنین سلام الله علیها در هیات ثارالله زنجان