هیچ فکر کردید با شونه تخم مرغ می تونید چه عروسک های خوشگلی بسازید؟ پس این کلیپ آموزش خلاقانه عروسک سازی رو تماشا کنید.