خیلی خیلی ساده با وسایلی که در خونه می خواهید می تونید خوشگلترین عروسک های بازی با تم حیوانات مثل روباه و پنگوئن رو درست کنید.