پدر یعنی کوه یعنی استقامت یعنی لبخند بعد از یک روز سخت؛ کلیپ کوتاه پدر با خوانش فاطمه ریحانی نوشته فاطمه فرشید فر