سخنان دکتر صفارهرندی در مورد ماجرای پیام پادشاه عربستان به سید حسن نصرالله و پاسخ او درباره ایران در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما.