از باب الجواد تا باب المراد پر بگیر با انبیاء؛ از صحن تا صحن پسر راهی نیست با دل بیا؛ بیا کاظمین و پرت رو رها کن؛ بیا با وجود آقاتو صداتو برای ظهور امام زمانت دعا کن؛ پسر امام رضایی دوست دارم ...