اکشن ها تسهیل کننده فرایندهای فتوشاپ هستند یکی از آنها اکشن Vintage است که در این کلیپ کارکرد آن را یاد می گیریم.