سخنان دکتر حسن عباسی در یادواره شهید سید محمد صنیع خانی در مورد این شهید بزرگوار.