أدْعُوکَ یَا سَیِّدِى بِلِسانٍ قَدْ أَخْرَسَهُ ذَنْبُهْ؛ کلیپ برای شب آرزوها با فرازی از دعای ابوحمزه، پرودگارا تو را می خوانم با زبانی که از گناه لال گشته