دوباره مرغ دل هوایی حرم شده، دوباره پرچمت سایه سرم شده ، خدایی اولین دفعه حرم یادش بخیر، چه حالی داشت بگم کبوتر هم یادش بخیر؛ کلیپ دلتنگی حرم امام رضا سلام الله علیه