کلیپ کوتاه 50 ثانیه ای از نقل آیت الله مجتهدی استاد اخلاق، چرا مردم به دنیا دلبسته اند؟