فیلم نوشته ویژه شب آرزوها از مناجات حاج محمود کریمی؛ ای آن‌که از بندگانت زود راضی می‌شود.