وضع خرید سهم بورس رو خیلی عالی در این کلیپ از طنز چارلی چاپلین می تونید ببنید خدا بیامرز کارهای بعد از مرگش هم هنوز زنده است.