مخصوص اون عزیزانی که به آشپزی عشق می ورزند باید بدونند که خیلی ساده در آشپزی و ترکیب مواد می تونند سم تولید کنند بهتر این کلیپ رو ببنید.