ترفندها همیشه راه حل های ساده تر و آسون تر هستند تا بتونید سریع مشکل رو برطرف کنیم که در این کلیپ با چند تا از اونها آشنا می شیم.