کلیپی عالی از بیان استاد فاطمی نیا از دستور حضرت رضا سلام الله علیه وقتی انسان به موفقیتی می رسد این دعای دو کلمه ای اللهم سلم و تمم را بخواند.