روایت جالب رضا کیانیان در برنامه شب های هنر شبکه چهار سیما از ماجرای پذیرش نقش عبیدالله بین زبیر در مختارنامه و طراحی پیرامون این نقش تاریخی