آموزش آشنایی با ایران مناسب برای کودکان پایه پیش دبستانی.