رهبر معظم انقلاب بار دیگر در نشست تصویری با مردم تبریز در سالروز قیام 29 بهمن 1356 بر تصیم قاطع مسئولین نظام در مورد برجام تاکید کردن.