بعضی پیتزا رو با خمیر نازک و تاپینگ کم میپسندن و بعضی هم با خمیر ضخیم و محتویات بیشتر، اینجا چند مدل ساده و راحت رو یاد میگیرید.