دامن آلوده‌ و بار گناه آورده ام؛ گرچه آهی در بساطم نیست آه آورده ام. استوری مداحی ویژه زیارتی امام رضا علیه السلام با نوای حسین خلجی.