پناهم بده کسی رو به جز تو ندارم پناهم بده برا دیدنت بی قرارم پناهم بده . استوری ویژه چهارشنبه های امام رضایی با نوای حسین طاهری.