دنیا نداره ارزشی آرزو کن شهید بشی تو سنگرمیدویدید دنبال حسین حال من یه روسیاهم ولی تو مال حسین ... مداحی کربلایی نعیم کاوه در هیئت الرضا علیه السلام.