صحبت‌های جنجالی وکیل مدافع ترامپ در استیضاح درباره سندسازی دموکرات‌ها برای محاکمه رییس جمهور سابق آمریکا و حمایت رسانه‌ها از اونا