حجت الاسلام احمد وحیدی بخشی از اعمال شب لیلةالرغائب را که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ذکر شده خواندند.