همین آرزومه همینه مسیرم، حسینی بمونم حسینی بمیرم، هوایی شدم آقا هوایی تو، الهی روزی بشم فدایی تو، کربلا کربلا کربلا کربلا؛ نوحه خوانی استودیویی زیبا از محمد حسین پویانفر و شعر امیرحسین الفت به نام همین آرزومه در لیلة الرغائب ١٣٩٨