برگزاری مانور نظامی در این سطح دراین برهه زمانی اهمیت فراوانی دارد این رزمایش در منطقه‌ ای به وسعت ۱۷ هزار کیلومتر برگزار می‌شود.