یک کلیپ با کنایه سیاسی آقازاده هایی که باباهاشون بعد از جنگ آمدند به کشور و سهم و حق خودشون رو گرفتند و آقازاده هایی که باباهاشون توی جنگ سهم خودشون رو با خونشون دادند.