فیلم کامل حضور حاج آقا شهاب مرادی در ویژه برنامه لیلة الرغائب شب آرزوها در برنامه باران سال 92 شبکه قرآن.