ویدئو شوخی در کافی شاپ با هنرمندان از دستمزد تنابنده تا واکسن فایزر